strona główna

informacje

galeria

zarezerwuj on-line

kontakt - dojazd

regulamin hotelu

strona główna

informacje

galeria

zarezerwuj on-line

kontakt - dojazd

regulamin

 

Zapraszamy do muzeum w Turku

Noclegi Monika - regulamin

 

REGULAMIN DLA GOŚCI ORAZ ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PORZĄDKU

§ 1

 1. Pokój jest wynajmowany na doby.

 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 1200 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 1200 dnia następnego.

§ 2

 

Wynajmując pokój Gość powinien przedłożyć dokument tożsamości w celu tymczasowego zameldowania oraz zapłacić za pobyt z góry.

 

§ 3

 1. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 

 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 1000 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

 3. Uwzględniamy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 4

 1. W Noclegach Monika obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 2200 do godz. 600 dnia następnego.

 2.   Zachowanie Gości i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 

§ 5

 1. Gość nie jest upoważniony do przekazywania zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 2.  Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju od godz. 600 do godz. 2200. Po godz. 2200 istnieje obowiązek zameldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.

§ 6

 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:

 • używanie w pokoju grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju,

 • rzucanie niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki,

 • przechowywanie w pokoju materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,

 • palenie tytoniu w łóżku.

§ 7

 

Przed opuszczeniem pokoju Gość jest zobowiązany do:

 •  zamknięcia kranów instalacji wodociągowej,

 •  zamknięcia okien,

 •  wyłączenia urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor).

§ 8

 

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz pozostawić klucz w recepcji.

§ 9

 

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.Życzę miłego pobytu .

 

realizujemy płatności:


nasza polityka jakości

POLBAU GmbH Sp. z o. o.
Pl. H. Sienkiewicza 25, 62-700 Turek
NIP: 668-00-07-687
numer KRS 0000125304 SR w Poznaniu
wys. kap. 213.280,00 zł

Copyright © Polbau GmbH 2009
Projekt strony: IRN Multimedia